İletişim

Adres: Cumhuriyet Mah. Namık Kemal Parıltı Sok. No:5 Yeniden Refah Partisi Çankırı İl Başkanlığı

Telefon: (0376) 212 21 22

Twitter:@mfatihmujdeci

Instagram:@mfatihmujdeci